Principal ] Superior ]

Tarifes

Com que creiem que cada persona interessada en els nostres serveis (particulars, agrupacions, centres cívics, entitats, organismes oficials) poden creure oportú aplicar tarifes diferents als seus alumnes o participants en els balls o exhibicions, aquí hi trobareu una llista dels serveis que oferim. El cost final depen dels dies a la setmana, de la durada del contracte, de la durada de l'espectacle o ball, del kilometratge, del número de balladors, etc. Poseu-vos en contacte directament amb nosaltres per parlar de les condicions.

SERVEIS DE DISC-JÒQUEI PROFESSIONAL
INSTRUCTOR DE BALL AMB TITULACIÓ OFICIAL USA
BALL LLIURE AMB DJ i INSTRUCTOR DE BALL (EQUIP PROPI)
REALITZACIÓ DE CURSETS DE 3 MESOS CADA UN, A ELEGIR ENTRE:

1R NIVELL:  APRENENTATGE
2N NIVELL:  NIVELL INTERMIG
3R NIVELL:  NIVELL INTERMIG/ALT (BALLS DE MODA)
NIVELL PARELLES:  CURS ESPECÍFIC DE BALL COUNTRY PER PARELLES
NIVELL CELTA:  CURS ESPECÍFIC DE BALLS CELTES
BALLS ESPECIALS:  CURS DEDICAT ALS BALLS EN RODONA, ANOMENATS MIXERS.

LINE-DANCE GENERAL (Amb qualsevol tipus de música)

QUALSEVOL D'AQUESTS CURSOS  POT TENIR DIVERSES EDICIONS, ATÈS QUE PODEM APLICAR-HI MOLTS BALLS A CADA UN, I DONAT QUE HI HA MOLTS ALUMNES QUE NO VOLEN O NO PODEN ASSOLIR UN NIVELL SUPERIOR

EXHIBICIONS DE GRUP